Skuff Produktion bildades i mars 1985 för att främja musikklimatet i Alhem, på Morön och Getberget, där ösapjuttmusiken vid denna tid började spira, genom grupper som Censur, En Stork och Skorstenarnas Paradis. Censur, gruppen som mer än någon annan utformade den tidiga ösapjutten, övergick sedan till att producera okonventionella musikaler. Men även andra musikstilar rymdes under Skuffs tak: industriell experimentmusik, svartrock och pellonesisk folkmusik är några av dessa.

Sedan 1988 har Skuffs verksamhet huvudsakligen präglats av demonproducenten Mullhippiar Neffsonssons urbjörnsestetik. Den musikaliska mångfald och upptäckarglädje som varit bolagets signum fortsätter emellertid att köra in sin stora näsa i det tryne som kallas musikbranschen.

Skuff Produktion har även en underetikett, Konrad Musik, som hittills endast givit ut Fruppstrion Alvdalv.

Av Skuffs digra produktion har de flesta titlarna nu utgått ur vårt sortiment. Tillgängliga titlar hittar ni nu i vår katalog.